Webformulier 
 logo formulier Aanvraag gebruik gemeentegrond / openbare weg
Aanvraag gebruik gemeentegrond / openbare weg


Gebruik dit formulier wanneer u voor bouw- en andere werkzaamheden tijdelijk gemeentegrond (bv. openbare weg, openbare groenstrook etc.) in gebruik wilt nemen.
Het gaat dan om bijvoorbeeld het plaatsen van keten, werktuigen, steigers, materialen, containers en kranen.
Als hiervoor gedeeltelijk wegafsluitingen nodig zijn dient u een verkeersplan in te leveren,
waarin de verkeersmaatregelen worden omschreven die worden genomen om de werkzaamheden veilig op de openbare weg te kunnen uitvoeren.

Let op: de behandeltermijn voor een aanvraag bedraagt 8 weken mits deze compleet wordt ingediend.


1. Gegevens aanvrager
Naam aanvrager of bedrijf/instelling:*
Contactpersoon (indien bedrijf of instelling)*
KvK-nummer of vestigingsnummer:*
Soort bedrijf/instelling*
Anders, namelijk: 
adres en huisnummer*
Postcode*
Plaatsnaam*
Telefoonnummer:*

Gegevens eventuele gemachtigde (machtiging bijvoegen)
Naam bedrijf/instelling 
Kvk-nummer of vestigingsnummer: 
Contactpersoon: 
Straatnaam en huisnummer 
Postcode 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Bijlage machtiging: 

Gegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert
Worden de werkzaamheden door u zelf uitgevoerd?*
Naam aanvrager of bedrijf/instelling 
Contactpersoon (indien bedrijf of instelling) 
Kvk-nummer of vestigingsnummer: 
Soort bedrijf/instelling*
Anders, namelijk: 
Straatnaam en huisnummer 
Postcode*
Plaatsnaam 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

Periode en locatie bouwobject
Begindatum:*( dd-mm-jjjj )
Tijdstip begin*uur
Einddatum*( dd-mm-jjjj )
Tijdstip eind*uur
Totale oppervlakte gemeentegrond dat u gaat gebruiken: ( in m2)*
Omschrijving van het gewenste gebruik:*
Eventuelke toelichting/opmerkingen: 

Bijlagen
Situatietekening waarop de te plaatsen bouwobjecten staan aangegeven*
Verkeersplan, waarin de genomen verkeersmaatregelen worden omschreven.*
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar