Webformulier 
 logo formulier Ontheffing verstrekken zwak alcoholhoudende drank
Ontheffing verstrekken zwak alcoholhoudende drank

Voor deze aanvraag betaalt u leges.
Meer informatie leest u op Hardinxveld-Giessendam.nl


Persoonlijke gegevens aanvrager:
Geboortedatum:*( dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats:*

Omschrijving van de locatie waar zwak-alcoholhoudende drank wordt verstrekt
Locatie:*
Gelegenheid:*
Doelgroep: 
Betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor aaneengesloten periode van 12 dagen 

Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddelijke leiding de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank zal plaatsvinden.
Indien er nog meer leidinggevende zijn vul dan deze bijlage in en voeg deze hieronder toe.
Naam en voornamen:*
Straat en huisnummer:*
Postcode*
Woonplaats:*
Telefoonnummer privé:*(alleen cijfers gebruiken, geen streepjes of spaties)
E-mailadres 
Geboortedatum:*(dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats:*
Heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt?*
Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag?*
Bijlage extra leidinggevende 

Voor welke daten en tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd?
Datum:*(dd-mm-jjjj)
Tijd van:*(alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot:*(alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Datum:
 (dd-mm-jjjj)
Tijd van: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Tijd tot: (alleen cijfers gebruiken, bijv. 1930)

Terugkerend evenement
Dit is een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard 
Verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank gebeurt alleen onder leiding van dezelfde leiding? 

U vult de vervolgschermen zo volledig mogelijk in. Wij nemen geen onvolledige aanvragen in behandeling.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar