Webformulier 
 logo formulier Aanvraagformulier Exploitatievergunning
Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Ondernemingsvorm:*
KvK-nummer of vestigingsnummer:*
Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: 
Bent u tevens ondernemer of bestuurder van een elder gevestigd horecabedrijf?*
Naam bedrijf: 
Straatnaam en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer:*
KvK-nummer of vestigingsnummer:*

Natuurlijk(e) persoon
Indien er nog meer leidinggevenden, rechtspersonen, bestuursleden zijn, vul dan deze bijlage in en voeg deze hieronder toe.
Naam en voornamen:*
Straatnaam en huisnummer:*
Postcode:*
Plaatsnaam:*
Bijlage verklaring van leidinggevende 
Telefoonnummer:*
Geboortedatum:*
Geboorteplaats:*
Geeft leiding in dit horecabedrijd sinds:*
Bijlage extra leidinggevende 

Rechtspersoon/rechtspersonen
Naam:*
Vestigingsplaats:*

Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen
Naam en voornamen:*
Straatnaam en huisnummer:*
Postcode:*
Plaatsnaam:*
Telefoonnummer: 
Geboortedatum:*
Geboorteplaats:*

Namen van de leidinggevenden, niet zijnde ondernemers of bestuursleden.
Naam en voornamen:*
Straatnaam en huisnummer:*
Postcode:*
Plaatsnaam:*
Telefoonnummer: 
E-mailadres:*
Geboortedatum:*
Geboortedatum:*
Geboorteplaats:*
Geeft leiding in dit horecabedrijd sinds:*
Is in loondienst 

Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden.
Straatnaam en huisnummer*
Postcode:*
Plaatsnaam:*
Telefoonnummers:*

Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten terrassen of slijtlokalen waarvoor de vergunning moet gelden.
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte per m2*
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte per m2*
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte per m2*
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte per m2*
De aanvraag heeft betrekking op:*
Andere omstandigheden, namelijk: 
Bent u voornemens om een terras te exploiteren?*
Bijlage Situatietekening 


Bijlagen
recente uitdraai Kamer van Koophandel ( niet ooder dan drie maanden)*
kopie geldig legitimatiebewijs alle genoemde leidinggevende?*
kopie originele arbeidsovereenkomst leidinggevende die in loondienst zijn of komen?*
Kopie originele arbeidsovereenkomst leidinggevende die ook ergens anders in loondienst zijn*
bewijsstuk dat aanvrager over het (horeca)pand kan beschikken, bv. kopie koopovereenkomst*
indien van toepassing, volmacht verlening aan leidinggevende dat inrichting voor eigen risico is?*


Uw persoonsgegevens inclusief postadres worden ingevuld in de vervolgschermen na verzending van dit formulier.
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar