Webformulier 
 logo formulier Meldingsformulier incidentele festiviteit
Meldingsformulier incidentele festiviteit

(Artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Toelichting kennisgevingsformulier o.g.v. artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Caf├ęs, sportaccommodaties en buurthuizen e.d. vallen veelal onder de werking van het
Activiteitenbesluit. In dit Besluit zijn geluids- en lichtvoorschriften gesteld.

Incidentele festiviteit
Op grond van de APV van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, kunnen deze bedrijven en instellingen maximaal zes keer per kalenderjaar een incidentele festiviteit qua geluid en maximaal twee keer per kalenderjaar een incidentele festiviteit qua licht houden, waarbij de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet gelden. Voorwaarde is dat de incidentele festiviteit minimaal 2 weken van te voren wordt gemeld door middel van het kennisgevingsformulier.

Een onvolledig en/of niet tijdig ingeleverde kennisgeving wordt geacht niet te zijn gedaan. Dat
betekent dat de geluid- en lichtvoorschriften van het Activiteitenbesluit blijven gelden.
Dit formulier dienst ten minste 2 weken voor de aanvang van de festiviteit te worden ingediend.

Gegevens bedrijf/inrichting:
Naam bedrijf:*
Adres bedrijf:*
Postcode: 
Plaatsnaam bedrijf:*
Kennisgeving
De aanvrager geeft kennis van een incidentele festiviteit, waarbij:
het geluidsvoorschriften 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluiten niet gelden 
het verlichtingsvoorschrift 4.113 van het Activiteitsbesluit niet geldt 
Festiviteit
Korte omschrijving festiviteit:*
Datum festiviteit:*(dd-mm-jjjj)
Tijdstip van*(bijv. 1400)
Tijdstip tot*(bijv. 1700)(Let op: tot uiterlijk 1.30 uur mag de geluidsnorm worden overschreden)
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar