Webformulier 
 logo formulier Aanvraagformulier vergunning kansspel A
Aanvraagformulier vergunning kansspel A


Gegevens van aanvrager kansspel vergunning:
Contactpersoon ( indien bedrijf of vereniging) 
Functie aanvrager 

Gegevens met betrekking tot het kansspel:
Aard en opzet:*
Wijze waarop de deelnemersbewijzen in omloop worden gebracht:*
Tijdvak waarin de deelnemersbewijzen in omloop worden gebracht:*
Aantal deelnemersbewijzen:*
Prijs per stuk:*euro
Op welke wijze kan aanvaardbaar worden gemaakt dat dit aantal wordt verkocht: 
Gezamelijke waarde van de prijzen en premies*euro

Gegevens van de persoon door wie de prijsbepaling zal geschieden:
Naam en voorletters:*
Straatnaam en huisnummer:*
Postcode*
Plaatsnaam:*
Telefoonnummer:*
Locatie prijbepaling (adres):*
Tijdstip prijsbepaling:*
Wijze prijsbepaling:*

Gegevens van de persoon die tijdens de prijsbepaling de administratie zal voeren:
Naam en voorletters:*
Straatnaam en huisnummer:*
Postcode*
Plaatsnaam:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*

Begroting:
Download de bijlage, vul deze in en voeg deze hieronder toe.
Bijlage begroting: 

Doel opbrengsten:
Voor welk doel worden de opbrengsten aangewend*
Op de vervolgschermen worden aanvullende gegevens gevraagd
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar