Webformulier 
 logo formulier Wijziging exploitatievergunning inrichting
Wijziging exploitatievergunning inrichting


Alle verstrekte gegevens zullen door de gemeente worden geregistreed en worden geverifieerd.
Er kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd.
Wanner het formulier onolledig is ingevuld, of wanneer de gevraagde bescheiden niet bij de aanvraag worden overlegd, wordt uw aanvraag niet in behandeling worden genomen

Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt
Naam van de inrichting:*
Straatnaam en huisnummer*
Postcode*
Plaatsnaam*
Kenmerk geldende exploitatievergunning*

Persoonlijke gegevens leidinggevende
Naam en voorletters:*
Straat en huisnummer:*
Postcode*
Woonplaats*
Geboortedatum:*(dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats:*
Telefoonnummer privé: (alleen cijfers gebruiken, geen streepjes of spaties)
E-mail:*
Leidinggevende per datum:*(dd-mm-jjjj)
Beschikt de leidinggevende over een verklaring sociale hygiëne?*Ja Nee
Is in loondienst*
Aantal uren per week in de inrichting:*

Overige gegevens leidinggevende
Indien de leidinggevende uit de ouderlijke macht is ontzet, wat is de datum? 
Indien de leidinggevende uit de voogdij is ontzet, wat is de datum? 
Indien de leidinggevende onder curatele staat, wat is de startdatum? 

Bijlagen
Kopie arbeidsovereenkomst leidinggevende? 
Kopie geldig legitimatiebewijs leidinggevende? 
Kopie originele arbeidsovereenkomst van de leidinggevende ook ergens anders in loondienst 
Indien van toepassing een volmacht verlening van de inrichting aan de leidinggevende? 
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar