Webformulier 
 logo formulier Aanvraag stookontheffing
Aanvraag stookontheffing

Gegevens aanvrager
Geboortedatum aanvrager:*(dd-mm-jjjj)

Overige gegevens
Datum van stoken*(dd-mm-jjjj)
Locatie stookplaats:*
Tijdstip van:*(alleen cijfers gebruiken, bijv. 1400)
Eindtijd*(alleen cijfers gebruiken, bijv. 2030)
Omschrijving van het te verbranden afval:*
Motivatie c.q.reden om de stookontheffing aan te vragen:*
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar