Webformulier 
 
Kabels- en leidingenvergunning

1. Bedrijfsnaam*
2. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel*
3. Bedrijfsadres*
4. Huisnummer*
5. Postcode*
6. Woonplaats*
7. Uw kenmerk Hier kunt u een projectnummer of -kenmerk invullen dat bij deze aanvraag hoort
8. Wilt u een postbusnummer gebruiken??*

9. Postbusnummer
 
10. Postcode 
11. Woonplaats 

12. Wat is uw factuuradres ?
 

13. Is uw bedrijf een nutsbedrijf ?
*

14. Naam aannemersbedrijf
 
15. Adres aannemersbedrijf  
16. Huisnummer*
17. Postcode 
18. Woonplaats 
19. Naam contactpersoon aannemer 
20. Mobiele telefoonnummer contactpersoon aannemer 
21. E-mailadres contactpersoon aannemer (ga verder bij vraag 28)

22. Namens welk nutsbedrijf doet u deze aanvraag ?
 
23. Contactgegevens nutsbedrijf 
24. Naam contactpersoon bij nutsbedrijf 
25. Telefoonnummer contactpersoon bij nutsbedrijf 
26. E-mailadres contactpersoon bij nutsbedrijf 
Bijlage:bewijs bij waaruit blijkt dat het nutsbedrijf u machtigt om deze aanvraag te doen: 
(ga verder bij vraag 27)

27. Voert uw bedrijf de werkzaamheden zelf uit of wordt daarvoor een aannemer ingeschakeld ?
*

Het gebied waar u vergunning voor aanvraagt mag maximaal 1000 meter lang en maximaal 500 meter breed zijn.
Geef hier aan om wat voor werkzaamheden het gaat, in welke periode ze worden uitgevoerd en hoe lang en breed de te graven sleuven zijn. Verwijs voor ligging naar standaardprofiel.
28. Wat is het doel van de werkzaamheden ?*
De startdatum dient minstens 2 weken na de aanvraagdatum te liggen, wil de gemeente de aanvraag in behandeling nemen.
Wanneer de startdatum minder dan 8 weken na de aanvraagdatum ligt, kan niet altijd gegarandeerd worden dat uw vergunning op de door u aangegeven startdatum is verleend.
(N.B. Zonder vergunning kunnen geen werkzaamheden worden uitgevoerd).
De gemeente zal wel alles in het werk stellen, om de vergunningsaanvraag zo snel mogelijk te behandelen.
29. Op welke datum wilt u beginnen met de graafwerkzaamheden ?*
Als u vergunning krijgt, dan ontvangt u daarbij een startmeldingsformulier,
deze melding moet dan minimaal 1 week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden ingeleverd.
30. Op welke datum denkt u te eindigen met de graafwerkzaamheden ?*
31. Op welke locatie voert u de graafwerkzaamheden uit ??*
32. Wat is de totale lengte van de sleuf die moet worden gegraven (in meters) ?*
33. Wat is de breedte van de sleuf die moet worden gegraven (in meters) ?*

Uitvoeringsplan / Verkeersplan als bijlage toevoegen

Stuur een uitvoeringsplan / verkeersplan als bijlage mee (in pdf-formaat).
Hierin staan in ieder geval:
- Een duidelijke tekening met daarop de locatie van de werkzaamheden.
- Een verkeersplan, waarin de verkeersmaatregelen worden omschreven die worden genomen.
- Een opsomming van de ondergrondse en bovengrondse kasten waarvoor u geen bouwvergunning nodig hebt, bijvoorbeeld handholes. Geef ook op tekening aan waar u deze kasten wilt plaatsen.

Let op:

Het totaal van deze en andere bijlagen mag niet groter zijn dan 4 MB.
Als het totaal toch groter is dan 4 MB, dan dient u het uitvoeringsplan per e-mail na te zenden.

34. Hoe wilt u de bijlage sturen ?*
Bijlage uitvoeringsplan/verkeersplan 
U wilt de bijlage(n)in pdf-formaat per e-mail sturen naar de gemeente.
Een e-mail met bijlage(n) kunt u sturen naar info@gemhg.nl.
Vermeld duidelijk op welke aanvraag de bijlagen betrekking hebben.

35. Opmerkingen
 
Eventuele bijlage 
* = verplicht veld, ? = helptekst beschikbaar