Indien van toepassing een volmacht verlening aan de leidinggevende, waaruit blijkt dat de openbare inrichting voor zijn/haar rekening en risico wordt uitgeoefend.

Sluit venster