de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt telkenmale onder onmiddelijke leiding van dezelfde persoon of personen zoals hierboven genoemd.

Sluit venster