Omschrijf hoe het ingezamelde geld aan het betreffende doel wordt besteed (let op: u dienst achteraf nog schriftelijk een verantwoording aan te leveren via het formulier verantwoording collecte)

Sluit venster