indien van toepassing een volmacht verlening aan de leidinggevende, waaruit blijkt dat de openbare inrichting voor zijn / haar rekening en risico wordt uitgeoefend

Sluit venster