bewijsstuk dat de aanvrager over het (horeca)pand kan beschikken, bijvoorbeeld een kopie van een koop- of huurovereenkomst

Sluit venster